Financiën

Met de nodige voorzichtigheid, en erop toeziend dat de beide operationele pijlers over de nodige financiële middelen voor hun verdere ontwikkeling beschikken, maakt Unibra voor het financiële beheer van de cashmiddelen gebruik van verschillende types financiële producten op korte en lange termijn:

  • Liquiditeiten die worden geplaatst op korte termijn
  • Obligaties
  • Aandelen en fondsen
  • Private Equity: binnen deze categorie van investeringen op middellange en lange termijn, kiezen we hoofdzakelijk voor vooraanstaande fondsen waarvan de beheerders een uitstekende track-record kunnen voorleggen en waarvan we het beleggingsbeleid gemakkelijk kunnen opvolgen.

De belangrijkste fondsen en bedrijven die momenteel de Private Equity van Unibra uitmaken: